Hvordan arbejder jeg?

/Hvordan arbejder jeg?
Hvordan arbejder jeg?2018-12-06T08:39:05+00:00

Jeg har naturligvis tavshedspligt.

Min funktion som terapeut kan være flere som fx tolk, vejleder, guide, ”det lyttende øre”. Kært barn har mange navne:)

Jeg vil nogle gange skrive ned i løbet af sessionen, men det er udelukkende notater til mig selv.

Det er naturligt at være spændt, nervøs og usikker i forhold til, hvad der skal ske, men jeg er der for jer, og møder jer, hvor I er.

Det er vigtigt for mig at møde jer med respekt, ligeværdighed og under afslappede forhold.

Første session vil blive en pejlen ind på, hvilke områder I gerne vil arbejde med. Der kan sagtens dukke nogle flere emner op hen ad vejen. Det er helt naturligt.

Hvis I ønsker det, kan I få hjemmeopgaver. Det kan være en god ide, så I bliver holdt fast i udviklingsarbejdet. Der kan også være øvelser under sessionen, hvis det ønskes. Det er jeres rejse, så I bestemmer, hvordan den skal foregå. Jeg kommer med forslag og inspiration, og I vælger til og fra.

Det er forskelligt hvor ofte, det er nødvendigt at gå i terapi. Nogen kommer hver uge eller hver anden, andre kommer en gang hver eller hver anden måned for at få samlet op på nogle ting/forebygge.

Jeg arbejder ud fra forskellige retninger teorimæssigt. Jeg bruger det, jeg synes passer i den givne situation. Ofte er det godt at kigge på opvæksten, når vi skal ind og blive bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør. Tænker som vi tænker. Føler som vi føler.

Det kan være en god ide at placere problematikken eller det emne, der nu fylder lidt på afstand og iagttage det ude fra. Hvordan påvirker det dit/jeres liv? Hindrer det dig/jer i at leve det liv, du/I ønsker? Hvad kan du/I eventuelt gøre for, at det ikke stopper dig/jer i at leve i overenstemmelse med dine/jeres værdier og ønsker?

Ellers handler det generelt om bevidsthed omkring jer selv og/eller hinanden.

Du/I skal være bevidste om at ændre mønstre og udvikling generelt er en længere proces og kræver hårdt arbejde og tålmodighed fra jeres side.

Jeg ser frem til at arbejde med jer:)

Lidt om de teoretiske retninger jeg er inspireret af:

ACT: (acceptance and commitment therapy)

 • Accepter det der ligger uden for din personlige kontrol (det vi ikke kan ændre) og forpligt dig til at handle på måder, som beriger dit liv.

ACT handler om at:

 • At kunne acceptere sig selv fuldt og helt.
 • At vælge værdibaserede livsretninger.
 • At engagere sig til handlinger som leder dig i de retninger, som er værdibaseret.

De seks kerneprocesser i ACT:

 • Kontakt med nuet (være psykisk tilstede)
 • Defusion ( iagttage tanker i stedet for at blive fanget af dem)
 • Accept (åbne sig, give plads til følelser, frem for at flygte fra dem (oplevelesesmæssig undgåelse))
 • Selvet som kontekst (iagttagende selv) ren bevidsthed
 • Værdier (vid hvad der er vigtigt – hvad vil jeg, hvordan vil jeg være.)

EFT: (emotionel fokuseret terapi)

 • EFT betragter tabet af følelsesmæssig kontakt ( Samhørighed)
 • Vi har brug for følelsesmæssig tilknytning til nogle få betydningsfulde, hvis vi skal holde os fysisk og mentalt raske.
 • Det, der har betydning, er hvordan omverdenen/partner responderer(møder os) og hvordan vi skaber en tæt følelsesmæssig kontakt.

Imago:

 • Imago er det latinske ord for billede. Imago refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom dvs vores tidligste erfaringer, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vores omsorgspersoner.
 • Vores bevidsthed gemmer på et billede(imago) af hvordan vores behov blev og ikke blev opfyldt – og hvilke behov vi derfor søger at få dækket som voksne.
 • Vi leder ofte efter en person med samme egenskaber som de mennesker, vi er vokset op med. Det trygge/velkendte.

PREP: ( Prevention and Relationship Enhancement Program)

 • Det er et pædagogisk koncept ikke gruppeterapi.

Formålet med PREP:

 • At fremme trivsel i parforholdet.
 • At forebygge samlivsbrud.
 • At skabe tryghed og trivsel for børn.
 • PREP fokuserer primært på kommunikationens betydning.

Vigtige værdier i parforholdet:

 • Værdier
 • Tilgivelse
 • Intimitet
 • Engagement og forpligtelse
 • Venskab og glæde

Kognitiv terapi:

 • I kognitiv terapi er det tænkningen der er i fokus. Bevidsthed. Tanker, følelser, kropsfornemmelse, handling.
 • Antagelsen i kognitiv psykologi er: Bag alle handlinger ligger der bestemte tanker og følelser.
 • I kognitiv terapi arbejder man med at indlære nye tankemønstre. Identificere, evaluere og forholde sig til uhensigstmæssige tanker og antagelser. Bevidsthed ift at tænke mere konstruktivt/positivt.

Narrativ terapi:

 • Narrativ terapi handler om de historier/fortællinger, vi har om os selv og vores identitet. Den måde vi ser os selv på. Dette er skabt igennem samspil med vores omgivelser. Nogle gange er det syn, vi har på os selv ikke hensigtsmæssigt ift at leve det liv, vi ønsker.
 • Skille problemet fra personen. Problemet er problemet, ikke personen.